tirsdag 23. oktober 2007

Sveinung


Sivil status: Streit

Interesser: GPS-tracks, veivalgsdiskusjon,
studere nyanser i CMYK-skalaen, henge på samlingsplass, systematisering av o-kart og forvaltning av premieskap etc.

Framtid: Utvekslingsopphold i Nederland
(for å utvikles i kontinentalt terreng)

Beste løp Minst dårlige løp: Fortid -> Model event POM '09
Framtid -> Kadaver'n '09

Ingen kommentarer: